Üyelik

Üye Olma Hakkı

Madde 6 – Derneğin 2 tür üyesi vardır:

a) Asıl Üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş, derneğin amacına uygun disiplinlerden uzmanlık belgesi veya yüksek lisans veya doktora diploması almış veya aynı disiplinlerde uzmanlık, yüksek lisans veya doktora eğitimi almakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma hakkına sahip yabancı uyruklu kişiler asıl üye olarak derneğe üye olabilirler. Ayrıca dernek amacına uygun alanlarda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler de asıl üye olabilirler. Yabancı uyrukluların Türkiye’de oturma hakkı sona erdiğinde dernek asıl üyeliği de sonlandırılır.

b)Fahri Üye: Asıl üye olma niteliklerini taşımayan ve derneğin amaçlarına veya çalışmalarına ya da derneğin etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunabilecek, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş kişiler, yönetim kurulu kararı ile derneğe fahri üye olabilir. Fahri üyelerin dernek organları için seçme ve seçilme hakları ile yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

Derneğe asıl ve fahri üye olmak üzere başvuran üyelik koşullarına uygun kişilerin üyelikleri, Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Başvurusu kabul edilen kişi üye defterine kaydedilir. Onaylanmayanlara 30 (otuz) gün içinde bildirimde bulunulur.”

Derneğimize asil üye olmak için;

Asıl üyelik başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Türkiye Biyoetik Derneği adına açılan
Türkiye İş Bankası, Ibni Sina Şubesi
Şube Kodu: 4364
Hesap Numarası: 0103409
IBAN: TR34 0006 4000 0014 3640 1034 09

nolu hesaba giriş ödentisi (150 TL) ve aidat (150 TL) olarak toplam 300 TL yatırınız ve dekontunu başvuru formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 fotoğrafla birlikte Derneğimize gönderiniz.

Haberler