Üye Olunan Örgütler

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)

The European Association of Centres of Medical Ethics (EACME)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Haberler