Tarihçe

Türkiye Biyoetik Derneği’nin (o zamanki adıyla Biyoetik Derneği) kurulmasına daha çok tıp çevresi ön ayak olmuştur. Kurucu üyeler, Berna Arda, Ferruh Dinçer, Funda Kadıoğlu, N. Yasemin Oğuz, Yaman Örs, Gülbin Özçelikay, Atilla Özgür, Serap Şahinoğlu-Pelin, Sevgi Şar ve İlter Uzel’dir.

Derneğin hedefi, dernek tüzüğünde de belirtildiği gibi, biyoetiğin gelişmesine ve eğitimine katkıda bulunmak, sağlık uğraşları ve diğer bağlantılı alanlarla ilişkisini geliştirmektir. Bu maddede biyoetiğin, hekimlik, hemşirelik, diş hekimliği, veteriner hekimliği gibi sağlık uğraşları, öteki biyolojik bilimler ve belli başlı mesleklerdeki ahlaki değerleri inceleyen alan olarak en kapsamlı tanımı kabul edilmiştir.

Türkiye Biyoetik Derneği, kuruluşundan başlayarak iki yılda bir biyoetik konularında sempozyum, 2001 yılından bu yana ulusal tıp etiği kongreleri düzenlemektedir. Ayrıca Derneğimiz tıp etiği konularında kurslar ve belli temalar üzerine yapılan konferanslar düzenlemiş, bunların yanı sıra daha çok sempozyum ve kongrelerin bildirilerini içeren pek çok kitap ve rapor yayınlamıştır.

Türkiye Biyoetik Derneği
Kurumsal Logo

YÖNETİM KURULU (13. Çalışma Dönemi: 17 Kasım 2018 – Kasım 2021)
Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM (Başkan)
Prof. Dr. Nuri Selim KADIOĞLU (Genel Sekreter)
Dr. Öğretim Üyesi Şükrü KELEŞ (Sayman)
Dr. Öğretim Üyesi Vedat YILDIRIM (Üye: 03 Mayıs 2021’den itibaren)
Öğr. Gör. Dr. Şerife YILMAZ (Üye: 03 Mayıs 2021’den itibaren)
Arş. Gör. Dr. Gizem GÜLPINAR  (Genel Sekreter: 17 Kasım 2018 – 26 Nisan 2021)
Dr. Öğretim Üyesi Murat AKSU (Üye: 17 Kasım 2018 – 26 Nisan 2021)

DENETLEME KURULU
Öğr. Gör. Dr. Seyhan DEMİR KARABULUT (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Serdar Eray YURDAKUL
Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU

ONUR KURULU
Prof. Dr. Eriş ASİL (Başkan)
Prof. Dr. R. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL
Prof. Dr. Şefik GÖRKEY


YÖNETİM KURULU (12. Çalışma Dönemi: 29 Kasım 2015 – 29 Kasım 2018)
Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Serap Şahinoğlu (Sayman)
Prof. Dr. Yavuz Sinan AYDINTUĞ (Üye)
Yard. Doç. Dr. Gülay YILDIRIM (Üye)

DENETLEME KURULU
Prof. Dr. Sevgi ŞAR
Doç. Dr. Tolga GÜVEN
Emine TOPÇU

ONUR KURULU
Prof. Dr. Ferruh DİNÇER
Prof. Dr. İlter UZEL
Prof. Dr. Yaman ÖRS


YÖNETİM KURULU (11. Çalışma Dönemi: 24 Kasım 2012 – 24 Kasım 2015)
Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM (Başkan)
Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Hanzade DOĞAN (Üye)
Yard. Doç. Dr. Gülay YILDIRIM (Üye)
Prof. Dr. Serap Şahinoğlu (Sayman)

DENETLEME KURULU
Prof. Dr. Sevgi ŞAR
Doç. Dr. Selim KADIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Funda KADIOĞLU

ONUR KURULU
Prof. Dr. Ferruh DİNÇER
Prof. Dr. İlter UZEL
Prof. Dr. Yaman ÖRS


YÖNETİM KURULU (10. Çalışma Dönemi: 21 Kasım 2009-24 Kasım 2012)
Doç. Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN (Başkan)
Uzm. Dr. Muhtar ÇOKAR (Genel Sekreter)
Doç. Dr. Tamay Başağaç GÜL (Üye)
Arş. Gör. Savaş Volkan GENÇ (Üye)
Arş. Gör. Aysun KOÇ (Sayman)


YÖNETİM KURULU (24. 11. 2007-21. 11. 2009)
Doç. Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Tamay Başağaç GÜL (Genel Sekreter)
Yrd. Doç. Dr. Funda G. KADIOĞLU (Üye)
Uzm. Zehra EDİSAN (Sayman, 11. 04. 2009 tarihine kadar)
Yrd. Doç. Dr. Gülay YILDIRIM (Üye, Sayman: 11. 04. 2009-21. 11. 2009)
Doç. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU (Üye: 11. 04. 2009-21. 11. 2009)


YÖNETİM KURULU (23. 09. 2006 – 24. 11. 2007)
Doç. Dr. Nüket Örnek BÜKEN (Başkan)
Uzm. Dr. Volkan KAVAS (Genel Sekreter)
Uzm. Dr. Murat CİVANER (II. Başkan)
Doç. Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN (II. Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Funda G. KADIOĞLU (Sayman)
Prof. Dr. Berna ARDA (II. Başkan, 2007)


YÖNETİM KURULU (24. 12. 2005-23. 09. 2006)
Prof. Dr. N. Yasemin OĞUZ (Başkan) (03. 06. 2006’ya kadar)
Dr. Mustafa Volkan KAVAS (Genel Sekreter)
Uzm. Dr. Nüket Örnek BÜKEN
Dr. Cumhur İZGİ(03. 06. 2006’ya kadar)
Uzm. Dr. Murat CİVANER
Mine KAHVECİ (03. 06. 2006’dan itibaren)
Zehra GÖÇMEN (03. 06. 2006’dan itibaren)


2003-2005 Dönemi:
İlter UZEL(Başkan)
Nüket Örnek BÜKEN(Başkan Yardımcısı)
Selim KADIOĞLU (Genel Sekreter)
Serap ŞAHİNOĞLU (Sayman)
Şahin AKSOY (Üye)


2001-2003 Dönemi:
İlter UZEL (Başkan)
Serap ŞAHİNOĞLU (Başkan Yardımcısı)
Selim KADIOĞLU (Genel Sekreter)
Müge YETENAR (Sayman)
Nüket Örnek BÜKEN (Üye)


1999-2001 Dönemi:
Berna ARDA (Başkan)
Erdem AYDIN (Genel Sekreter)
Filiz Çay ŞENLER(Sayman)
Recep AKDUR
Gülbin ÖZÇELİKAY


1995-1997 Dönemi:
Berna ARDA (Başkan)
Serap Şahinoğlu PELİN (Genel Sekreter)
Selim KADIOĞLU (Sayman)
Gülbin ÖZÇELİKAY
Atilla ÖZGÜR


Kuruluş Dönemi (1994-1995):
Yaman ÖRS
Berna ARDA
Yasemin OĞUZ
Serap Şahinoğlu PELİN
Gülbin ÖZÇELİKAY


KURUCU ÜYELER:
Berna ARDA
Ferruh DİNÇER
Funda KADIOĞLU
N. Yasemin OĞUZ
Yaman ÖRS
Gülbin ÖZÇELİKAY
Atilla ÖZGÜR
Serap Şahinoğlu
Sevgi ŞAR
İlter UZEL

Haberler