Örgütler

ULUSAL ÖRGÜTLER ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
Ankara Tabip Odası American Medical Association (Ethics)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı American Society for Bioethics and Humanities (ASBH)
Devlet İstatistik Enstitüsü American Society of Law, Medicine & Ethics
Devlet Planlama Teşkilatı Associated Jehovah’s Witnesses for Reform on Blood
Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü Association for Practical and Professional Ethics
Hasta Hakları Platformu Bioethics organizations
Hasta Haklarını Koruma Derneği Biotechnology Industry Organization, BioEthics
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Birleşmiş Milletler’e bağlı örgütler
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Canadian Bioethics Society
İstanbul Tabip Odası Center for Bioethics and Human Dignity
İzmir Tabip Odası Center for Disease Control and Prevention
Kocaeli Tabip Odası Death With Dignity National Center
Milli Kütüphane Dünya Tabipleri Birliği
Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü
Sağlık Hakkı Hareketi Derneği Emory University, Center for Ethics, Health Science Ethics
SGK Eubios Ethics Institute
Tarih Vakfı German Reference Center for Ethics in the Life Sciences
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Institute for Global Ethics
TODAİE International Association of Bioethics
TÜBA International Dental Ethics and Law Society (IDEALS)
TÜBİTAK International Federation of Philosophical Societies
Türk Diş Hekimleri Birliği International Society for the History of Medicine
Türk Eczacıları Birliği Loma Linda University, Center for Christian Bioethics
Türk Hemşireler Derneği National Bioethics Advisory Commission (U.S.)
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği National Catholic Bioethics Center
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği National Consultative Bioethics Committee (France)
Türk Psikologlar Derneği Nordic Committee on Bioethics
Türk Tabipleri Birliği Seriously Ill for Medical Research (SIMR)
Türk Tarih Kurumu Uluslararası Çalışma Örgütü
Türk Tıp Tarihi Kurumu Universite de Montreal (HumGen Policies)
Türk Toraks Derneği University of Pennsylvania, Center for Bioethics
Türk Veteriner Hekimleri Birliği University of Pittsburgh, Consortium Ethics Program
Türkiye Felsefe Kurumu University of Virginia, Center for Biomedical Ethics
Türkiye Psikiyatri Derneği World Federation for Medical Education
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Yüksek Öğrenim Kurumu
 

 

Deontoloji ve Tıp Tarihi AD
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
GATA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Haberler