X. TÜRKİYE BİYOETİK SEMPOZYUMU

“SAĞLIKTA İLERİ TEKNOLOJİ VE ETİK”
Türkiye Biyoetik Derneği ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen X. Türkiye Biyoetik Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağlık alanında giderek daha fazla belirleyici olduğu gerçeğinden ve bu anlamda etik bir geleceği inşa etme sorumluluğundan hareketle başlığını “Sağlıkta İleri Teknoloji ve Etik” olarak belirlediğimiz bu sempozyumun, ülkemizde biyoetik ve tıp etiği ile ilgilenen farklı disiplinleri; akademik dünya ile sağlık sisteminin tüm paydaşlarını ve bileşenlerini; ülkemizde yaşananlarla dünya deneyimlerini buluşturmasını umuyoruz.

 

Kongreye katılım ve detaylı bilgi için buraya tıklayarak kongre web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Haberler