KLİNİK ARAŞTIRMA ETİK KURULLARI

 

Sayın İlgili,

 

Ekte Türkiye Biyoetik Derneği’nin 01-03 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu’nun Sonuç Raporu yer almaktadır.

 

Tıp, diş hekimliği, veteriner hekimlik, hemşirelik ve eczacılık alanlarında lisans düzeyinde verilen mesleki etik eğitiminin çekirdek müfredatında yer alması gereken konu ve içeriği kapsayan raporun, bu alanların eğitim programları planlanırken yol gösterici olması amaçlanmıştır.

 

Gereği için bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

Türkiye Biyoetik Derneği adına,

Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Eki: Türkiye Biyoetik Derneği “Sağlık Bilimleri için Meslek Etiği Eğitimi Çekirdek Müfredat Çalışması Raporu” (11 sayfa)”   

 

Rapor için tıklayınız.

Haberler