TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU GÖRÜŞÜ

Tıp tarihi ve etik alanında doçentlik başvurusu ve jüri üyeliği hakkında
TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU GÖRÜŞÜ (15 Mayıs 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında oluşturulmuştur)

Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu tarafından, tıp tarihi ve etik anabilim dalı başkanları ile 15 Aralık 2023’te yapılan toplantıda dile getirilenler ışığında doçentlik başvurusu ve jüri üyeliği hakkında genel değerlendirme yapılarak, (1) doçentlik başvurusunun sadece tıp tarihi ve etik alanında doktora ya da tıpta uzmanlık derecesine sahip olanlar tarafından yapılmasının ve (2) doçentlik jürilerinde sadece hem doktora ya da tıpta uzmanlık hem de doçentlik derecelerini tıp tarihi ve etik alanından kazanmış bulunanların yer almasının uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

TBD YK Görüşü_240517_094329

Haberler