Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul’u aşağıda yazılı gündemle 07 Aralık 2014 Pazar Günü Saat 15:00’de Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Sarı Salonda gerçekleşecektir. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. Toplantının 14 Aralık 2014 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağını bilgilerinize sunar, teşriflerinizi rica ederiz.

GÜNDEM:

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Divan teşekkülü
3. Faaliyet raporunun okunması
4. Mali Tablonun görüşülmesi
5. Dernek Tüzüğündeki değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
6. Üyelik Aidatlarının artışının görüşülmesi ve oylanması
7. Onursal Üyelerin görüşülmesi ve kabulü
8. Dilekler, temenniler ve kapanış

Haberler