Olağan Seçimli Genel Kurulu

Türkiye Biyoetik Derneği’nin Sayın Üyeleri,

Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurulu 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel Salonu’nda yapılacaktır. Bu tarihte toplantı için yeterli sayı sağlanamadığı takdirde, Olağan Seçimli Genel Kurul 17 Kasım 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.


Gündemi aşağıda belirtilen toplantıya katılımınızı önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla

Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

 

1.  Açılış ve Saygı Duruşu

2.  Divan Kurulu Seçimi

3.  2015-2018 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

4.  2015-2018 Çalışma Dönemi Mali Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

5.  2018-2021 Çalışma Dönemi Tahmini Mali Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

6.  2015-2018 Çalışma Dönemi Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

7.  Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Aklanması

8.  Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

9.  Öneriler ve Dilekler

10. Kapanış

Haberler