NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ KURSU (13-14 Nisan 2019/23-24 Kasım 2019)

Türkiye Biyoetik Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Türkiye Biyoetik Derneği ve Türkiye Biyoetik Dergisi tarafından ortaklaşa, sosyal bilim alanında geçerli olan araştırma yöntemlerinin tanıtılmasının ve niteliksel (nitel) araştırma yöntembilgisinin derinlemesine incelenmesinin amaçlandığı “Niteliksel AraştırmaYöntemleri Kursu-(NAYK)” düzenlenecektir.

Modül 1 ve 2 biçiminde, iki ayrı tarihte ikişer gün olarak yapılandırılan kursun amacı, hedefleri, Modül tanıtımları ve içerikleri ekte yer alan dosyada bilginize sunulmuştur.

Kurs tarihleri
13-14 Nisan 2019 (Modül 1)
23-24 Kasım 2019 (Modül 2)

Kurs Programı
TBD ve TJOB Niteliksel Araştırma Yöntemleri Kurs Programı (Modül 1-2)

Kurs yeri
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel Kütüphanesi

Not
i) Kursa katılım (Modül 1) 30 kişi ile sınırlıdır. Modül 2’de program uygulama ağırlıklı olması nedeniyle 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.
ii) Kursun öncelikli hedef kitlesi TBD üyesi, tıp tarihi ve etik alanında
çalışan lisansüstü öğrenciler ve öğretim elemanlarıdır. Sosyal bilim araştırmalarına ilgi duyan öteki araştırmacılara da olanaklar ölçüsünde katılım imkânı sağlanacaktır.

Katılmak isteyenlerin Kurs Koordinatörü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Kurs Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesabı
Türkiye İş Bankası, İbni Sina Şubesi
Şube Kodu: 4364
Hesap No: 0130143
IBAN: TR90 0006 4000 0014 3640 1301 43

İyi çalışmalar dileği ve saygılarımızla,

Şükrü Keleş, PhD.
Niteliksel Araştırma Yöntemleri Kurs Koordinatörü
E-posta: kelesukru@gmail.com

Haberler