Klinik Araştırma Etiği ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi

25 Haziran 2014 tarihli ve 29041 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğe göre etik kurullarda görev alan sağlık meslek mensubu üyelerin iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitimi almaları gerekmektedir.

Bu eğitim için tanımlanmış süre Yönetmeliğin yayımından itibaren 9 ay olup, bu süre sonunda eğitimini alamayanların üyeliği düşecektir.

Türkiye Biyoetik Derneği bu eğitim gereksinimini karşılamak üzere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca onaylanan, 1.5 günlük sertifikalı bir klinik araştırma eğitimi planlamıştır. 13-14 Aralık 2014 tarihinde yapılacak olan etkinlik 40 kişi ile sınırlıdır.

Kurs materyalleri kursiyerlerin elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

Katılmak isteyenlerin aşağıdaki adrese katılım bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla duyururuz.

Ayrıntılı Bilgi için Tıklayınız.

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken
Türkiye Biyoetik Derneği Genel Sekreteri

Haberler