Klinik Araştıma Etiği ve Klinik Klinik Araştıma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda…

Değerli Meslektaşlarımız;

Türkiye Biyoetik Derneği’nin düzenlediği “Klinik Araştıma Etiği ve Klinik Klinik Araştıma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi” konulu kurs 28-29 Mart Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Haberler