BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞVURU DOSYALARININ..

Türkiye Biyoetik Derneği’nin Sayın Üyeleri,

Türkiye Biyoetik Derneği, 22-23 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile işbirliği içinde “Bilimsel Araştırma Etiği ve Bilimsel Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi” başlıklı bir araştırma etiği eğitimi düzenlemiştir.

Kurs süresi 1,5 gündür ve eğitim materyalleri katılımcıların elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

Katılmak isteyenlerin Kurs Koordinatörü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM
Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve
Bilimsel Araştırma Etiği ve Bilimsel Araştırma Başvuru Dosyalarının
Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu Koordinatörü

 

Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Hacettepe Mahallesi A. Adnan Saygun Caddesi No: 35
Morfoloji Binası Kat 2 06230 Altındağ – ANKARA
Telefon: 0.532.474 6993
e-posta: yalimx001@yahoo.com

Haberler