TÜRKİYE
BİYOETİK DERNEĞİ


Türkiye Biyoetik Derneği'nin amacı biyoetiğin ve biyoetik eğitiminin ilerlemesine
ve gelişmesine katkıda bulunmak, onun sağlık uğraşları ve öteki disiplinlerle olan
ilişkilerini geliştirmektir.

Duyurular
Haberler