Türkiye Biyoetik Derneği

Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Hacettepe Mahallesi A. Adnan Saygun Caddesi No: 35 Morfoloji Binası Kat 2
Sıhhiye - 06420, Çankaya-ANKARA
Tel : +90.312.595 8162
Faks : +90 312 310 63 70
E-Posta : tbd@biyoetik.org.tr